Bạn tưởng k thể chơi món này được nữa vì bao nhiêu năm rồi k đụng đến trong khi lúc trẻ là trò chơi yêu thích…

Bạn tưởng k thể chơi món này được nữa vì bao nhiêu năm rồi k đụng đến trong khi lúc trẻ là trò chơi yêu thích mỗi ngày.
Con gái thách đố vậy là mẹ thử hai chiêu là thành công. Hạnh phúc thật “KHÔNG GÌ LÀ K THỂ BẠN NHỈ!”


Facebook: https://www.facebook.com/suri.anna.142
Chưa được phân loại

20 comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *