Tận bên Thái nhưng hàng ngày tôi vẫn dõi theo tin tức các con

Tận bên Thái nhưng hàng ngày tôi vẫn dõi theo tin tức các con.
Cuối cùng các con cũng an toàn rời hang hiểm. Những con người ý chí sống khác thường,tôi đã từng không tin kỳ tích này. Một đất nước Thái quá tuyệt vời khi một lòng hướng về việc giải cứu các con.
Tôi từng nghe đâu đó giai thoại người thái, một đất nước mến khách yêu dân và giờ mới thật sự tin điều này.
Cảm ơn các con và đất nước các con đã cho Tôi một bài học rất lớn trong đời.


Facebook: https://www.facebook.com/suri.anna.142
Chưa được phân loại

4 comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *