Trong nhân gian có 2 điều k thể giấu , 1 là khi say hay khi đã yêu ai rồi

Trong nhân gian có 2 điều k thể giấu
1 là khi say hay khi đã yêu ai rồi … Những lúc ngồi một mình này ở đâu mà ra … :)Trong nhân gian có 2 điều k thể giấu
1 là khi say hay khi đã yêu ai rồi … Những lúc ngồi một mình này ở đâu mà ra … 🙂


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010088833602
Chưa được phân loại

3 comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *