Lối ra cho thực trạng “thầy” nhiều, “thợ” ít? – Phần 2

Quy hoạch và tổ chức hoạt động đào tạo có hiệu quả, tránh trường hợp vừa thừa vừa thiếu như hiện nay”.
Riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh, những người đang làm công tác đào tạo nghề cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố cần thành lập một tổ chuyên gia về đào tạo nhân lực để tư vấn cho Ủy ban nhân dân thành phố về các vấn đề có liên quan đến chiến lược đào tạo nguồn nhân lực ở thành phố. Bên cạnh đó, cần thành lập “trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực thành phố” để có thể định hướng phát triển ngành nghề, và việc định hướng này phải được phổ biến cho học sinh lớp 9 để các em có thể nhận thức được hướng đi tương lai của mình.
Việc khảo sát, dự báo nhu cầu và đầu tư phát triển, xây dựng các trường nghề đòi hỏi nhiều kinh phí. Một trong những nguồn kinh phí quan trọng cần được tính đến cho việc này là sự đóng góp để xây dựng “quỹ đào tạo” của các doanh nghiệp. Lâu nay, người sử dụng lao động không phải trả bất kỳ một chi phí đào tạo hay sử dụng lao động nào. Việc huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp cho kinh phí giáo dục quốc dân là một thông lệ quốc tế bình thường, làm cho các doanh nghiệp có trách nhiệm hơn và tham gia tích cực hơn vào sự nghiệp tạo nguồn nhân lực cho đất nước.
Nói về nhu cầu nhân lực ở tương lai, phó tiến sĩ Nguyễn Thuấn (Đại học Kinh tế) nhận xét: “Lâu nay chúng ta chỉ đưa ra chỉ tiêu tốt nghiệp đại học, cao đẳng trên 1.000 dân. Nhưng trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực hiện nay, chỉ tiêu quan trọng nhất phải là tỷ lệ công nhân kỹ thuật, trug cấp trên 1.000 dân”. Nhận xét này hoàn toàn đúng đắn nếu nhìn vào thực tế: không tính các khu chế xuất, khu công nghiệp mới, chỉ riêng các cụm công nghiệp vệ tinh trên tuyến đường Bắc Nhà Bè – Nam Bình Chánh, theo các chuyên gia Đài Loan cũng đã cần đến nửa triệu lao động vào những năm 1998 – 2000. Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa V đã thông qua nghị quyết: “Hiện đại hóa và phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2000 và 2010”. Thiển nghĩ, các mục tiêu của nghị quyết này có đạt được hay không, một phần lớn tùy thuộc vào việc đào tạo đội ngũ công nhân trung cấp – một việc thuộc trách nhiệm và tầm tay của các cấp chính quyền, các nhà quản lý giáo dục và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
Hoàng Vũ – Phụ Nữ – Phụ nữ thứ 7 – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tp.Hồ Chí Minh – số 91 – 1996

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *