Lối ra cho thực trạng “thầy” nhiều, “thợ” ít? – Phần 1

Hệ thống đại học được cải tổ, mở mang trong lúc mạng lưới trung học nghề vẫn giậm chân tại chỗ đã làm gia tăng sự mất cân đối về tỷ lệ giữa đội ngũ chuyên viên trình độ đại học và công nhân kỹ thuật. Trong tương lai, Thành phố Hồ Chí Minh cần có thêm bao nhiêu chuyên viên đại học và công nhân trung cấp, và mạng lưới đào tạo cần được quy hoặc, đầu tư ra sao để “đón trước” nhu cầu đó?
Dĩ nhiên, việc mở rộng cửa hệ thống đại học là một hiện tượng đáng mừng, dù rằng có chậm. Nếu như ở niên học 86 – 87 số lượng sinh viên đại học, cao đẳng là 126.000 người thì đến năm 94 – 95, con số này đã tăng lên 200.300 người. Thế nhưng, quá trình ấy lại diễn ra song hành với sự giảm mạnh số lượng học sinh của các trường trung học chuyên nghiệp: trong cùng khoảng thời gian nêu trên, số học sinh của hệ này đã giảm từ 156.000 xuống 108.200 người. Còn ở hệ đào tạo công nhân kỹ thuật, số học viên giảm từ 139.700 xuống còn 69.800. Hậu quả là số lao động có trình độ đại học luôn chiếm tỷ lệ trọng cao hơn (1,2%) trong đội quân thất nghiệp so với công nhân kỹ thuật (0,7%).
Trog khi đó, thực tế là không phải tất cả các học sinh trung học đều muốn vào đại học. Ông Lưu Đức Tiến, hiệu phó Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng cho biết: “Theo thăm dò ở học sinh lớp 9 và phụ huynh ở một số trường phổ thông cơ sở trên địa bàn thành phố thi 32,3% các em học sinh muốn vào trường trung học nghề sau khi tốt nghiệp cấp II, và nguyện vọng này được 30,3% số phụ huynh tán thành. Như vậy, có trên 12.000 trong số 40.000 học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở hàng năm muốn vào trung học nghề”. Như vậy việc quy hoạch phát triển mạng lưới đào tạo đã không thật trùng khớp với nhu cầu của nền kinh tế và cả nhu cầu chọn nghề của lực lượng lao động tương lai. Nguyên do của tình trạng này? Ông Trần Tấn Dũng, trưởng ban chế tạo máy của Trường Kỹ thuật Cao Thắng nhận định: “Trong thời kỳ mở cửa ở cấp đại học, chúng ta đã có nỗ lực trong việc đa dạng hóa các loại trường lớp, nhưng lại thiếu sự đầu từ cho việc khảo sát nhu cầu. Từ đó làm cho các loại hình đào tạo đại học chỉ đáp ứng thị hiếu của người học hơn là thi hiếu của người sử dụng lao động”.
Do đó, ông khuyến nghị: “Ở cấp đại học hiện nay, điều cần làm là phải khảo sát một cách nghiêm túc nhu cầu tuyển trạch của các khu vực kinh tế để từ đó xây dựng được định hướng đào tạo. 
Hoàng Vũ – Phụ Nữ – Phụ nữ thứ 7 – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tp.Hồ Chí Minh – số 91 – 1996

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *