Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu: “Trong chiến lược phát triển đến năm 2020, du lịch Việt Nam sẽ trở thành…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu: “Trong chiến lược phát triển đến năm 2020, du lịch Việt Nam sẽ trở thành 1 ngành kinh tế mũi nhọn. Cho đến năm 2030 cả nước sẽ có 1 ngành du lịch... Read More

Nhiều start up có ý tưởng về sản phẩm tốt, hay có quy trình sản xuất hoàn chỉnh nhưng đến khâu ra thị trường thì…

Nhiều start up có ý tưởng về sản phẩm tốt, hay có quy trình sản xuất hoàn chỉnh nhưng đến khâu ra thị trường thì bước tiến vẫn chậm, dừng lại quy mô nhỏ, bước đi chưa mạnh mẽ, tiềm lực... Read More

Hôm nay mùng 8/ 3, Bu nó nhà tớ thèm hoa đồng tiền, Sẽ sàng cười nói thật duyên, Ông xã nhớ nhé, đừng quên

Hôm nay mùng 8/ 3Bu nó nhà tớ thèm hoa đồng tiềnSẽ sàng cười nói thật duyênÔng xã nhớ nhé, đừng quên … ấy àTớ vốn không khoái tặng quàNên chẳng biết chỗ bán hoa đồng tiềnLùng sục như 1... Read More