Nước hoa xách tay

  Một trong những tâm lí của người Việt khi sử dụng hàng là tâm lí sính ngoại. Thay vì sử dụng hàng trong nước, nhiều người lại có xu hướng tìm mua các sản phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài.... Read More